Wie zijn wij

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PO2811) en het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs(VO2805) zijn twee verenigingen die in oktober 2016 een intensieve samenwerking zijn aangegaan. De twee verenigingen zijn samen weer lid van de Koepelorganisatie Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee.

Het doel van deze duurzame samenwerking is om passend onderwijs tussen PO en VO voor alle kinderen op het eiland te realiseren en zo een doorgaande ontwikkeling bij kinderen bewerkstelligen. 


SAMENWERKINGSVERBANDEN IN NEDERLAND

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs (met uitzondering van instellingen cluster 1 en 2) maken deel uit van een samenwerkingsverband. In totaal zijn er 152 samenwerkingsverbanden opgericht: 77 in het primair onderwijs (po) en 75 in het voortgezet onderwijs (vo). Het samenwerkingsverband ontvangt vrijwel al het geld voor de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden hebben in een ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze het geld voor extra ondersteuning inzetten.

In het primair onderwijs bestaat het samenwerkingsverband passend onderwijs uit de reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) van de clusters 3 en 4. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs: vmbo, havo, vwo, pro en de scholen voor vso.

 

 Samenwerkingsverband als werkorganisatie en netwerkorganisatie.