Scholen

Hieronder kunt u filteren op school en/of specialisme.

Vind een school

CBS 't Kompas

CBS 't Kompas
Den Bommel

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Ambulant begeleider
 • Jenaplan
 • Onderwijsconcept Jenaplanschool

Bekijk pagina

CBS Albert Schweitzer

CBS Albert Schweitzer
Stad aan 't Haringvliet

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Bosseschool

CBS Bosseschool
Middelharnis

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Ambulant begeleider
 • Trajectbegeleider
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS De Bron

CBS De Bron
Oude-Tonge

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Eben Haëzer

CBS Eben Haëzer
Goedereede-Havenhoofd

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Laagbegaafden specialist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Trajectbegeleider
 • Ouder-kind adviseur
 • Coach

Bekijk pagina

CBS Groen van Prinsterer

CBS Groen van Prinsterer
Middelharnis

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Het Kompas

CBS Het Kompas
Stellendam

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Ambulant begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Oranje Nassau

CBS Oranje Nassau
Nieuwe-Tonge

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Prins Johan Friso

CBS Prins Johan Friso
Herkingen

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CBS Prins Maurits

CBS Prins Maurits
Dirksland

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CNS Zomerland

CNS Zomerland
Stellendam

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

CSG Prins Maurits

CSG Prins Maurits
Middelharnis

Specialisme(n):

 • Leerlingbegeleider
 • Vertrouwenspersoon
 • onderwijsaanbod - huiswerkbegeleiding
 • onderwijsaanbod - bijles (op vakinhoud)
 • voorziening - time-out / ITV
 • onderwijsaanbod - training sociale vaardigheden
 • onderwijsaanbod - rouwverwerking
 • onderwijsaanbod - faalangstreductietraining
 • onderwijsaanbod - agressieregulatietraining
 • Training studievaardigheden
 • voorziening - trajectgroep
 • Zorgcoördinator
 • Verzuimcoördinator
 • Kwaliteitszorgmedewerker
 • Decaan / loopbaanbegeleider
 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist

Bekijk pagina

Daltonschool De Vliegers

Daltonschool De Vliegers
Middelharnis

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Onderwijsconcept Daltonschool
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS Buten De Poorte

OBS Buten De Poorte
Goedereede

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • voorziening - voorschool
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Ambulant begeleider
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS De Inktvis

OBS De Inktvis
Dirksland

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Ambulant begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS de Molenvliet

OBS de Molenvliet
Stad aan 't Haringvliet

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS De Pannebakker

OBS De Pannebakker
Nieuwe-Tonge

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS De Regenboog

OBS De Regenboog
Ooltgensplaat

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS De Westhoek

OBS De Westhoek
Ouddorp

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS Het Startblok

OBS Het Startblok
Oude-Tonge

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS J.C. van Gent

OBS J.C. van Gent
Sommelsdijk

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • voorziening - voorschool
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS Ollie B Bommel

OBS Ollie B Bommel
Den Bommel

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS Roxenisse

OBS Roxenisse
Melissant

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

OBS Stellegors

OBS Stellegors
Stellendam

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - voorschool
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

RGO Middelharnis

RGO Middelharnis
Middelharnis

Specialisme(n):

 • Leerlingbegeleider
 • Vertrouwenspersoon
 • onderwijsaanbod - huiswerkbegeleiding
 • onderwijsaanbod - examentraining
 • onderwijsaanbod - bijles (op vakinhoud)
 • Taaltraining
 • voorziening - time-out / ITV
 • onderwijsaanbod - training sociale vaardigheden
 • onderwijsaanbod - faalangstreductietraining
 • Training studievaardigheden
 • voorziening - trajectgroep
 • Zorgcoördinator
 • Verzuimcoördinator
 • Schoolverpleegkundige
 • Kwaliteitszorgmedewerker
 • Decaan / loopbaanbegeleider
 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • voorziening - schakelklas
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • ISK

Bekijk pagina

RKBS De Achtsprong

RKBS De Achtsprong
Achthuizen

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • voorziening - taalklas
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Ambulant begeleider
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

RKBS de Nobelaer

RKBS de Nobelaer
Oude-Tonge

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • voorziening - klas hoogbegaafdheid
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SBO De Wegwijzer

SBO De Wegwijzer
Middelharnis

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SBO Het Kompas

SBO Het Kompas
Middelharnis

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Laagbegaafden specialist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SMDB De Hoeksteen

SMDB De Hoeksteen
Ooltgensplaat

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - laagbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • voorziening - taalklas
 • voorziening - rekenklas
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SMDB De Regenboog

SMDB De Regenboog
Melissant

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • onderwijsaanbod - preventieve signalering van leer-/opgroei- en opvoedproblemen
 • Spel- en ergotherapeut
 • Sociale vaardigheden/faalangst-reductietrainer
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Pestcoördinator
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Laagbegaafden specialist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Ambulant begeleider
 • Counsellor
 • Trajectbegeleider
 • Ouder-kind adviseur
 • Coach
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SMDB Koningin Beatrix

SMDB Koningin Beatrix
Ouddorp

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - spraak en taal
 • onderwijsaanbod - NT2
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Hoogbegaafden Specialist
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Ambulant begeleider
 • Begeleider Passend Onderwijs

Bekijk pagina

SMDB Sommelsdijk

SMDB Sommelsdijk
Sommelsdik

Specialisme(n):

 • onderwijsaanbod - time-out aanpak
 • onderwijsaanbod - aanpak sociale veiligheid
 • onderwijsaanbod - aanpak sociaal- emotionele ontwikkeling
 • onderwijsaanbod - aanpak gedrag(sproblemen)
 • onderwijsaanbod - hoog- en meerbegaafdheid
 • onderwijsaanbod - gedifferentieerde instructie
 • onderwijsaanbod - dyslexie
 • onderwijsaanbod - dyscalculie
 • Remedial Teacher (motorisch)
 • Logopedist
 • Orthopedagoog en/of (school)psycholoog
 • Intern begeleider
 • Gedragsspecialist
 • Dyslexie-specialist en/of taal-/leesspecialist
 • Dyscalculie-specialist en/of reken-/wiskundespecialist
 • Autisme specialist
 • Coach

Bekijk pagina

ZML De Ark

ZML De Ark
Middelharnis

Bekijk pagina