Meer weten over

Passend Onderwijs
Deze website is onderdeel van het informatiepunt over passend onderwijs. Daarnaast geeft het passend onderwijs een maandelijkse nieuwsbrief uit waarin u wordt geïnformeerd over de veranderingen en beleidsvoornemens voor passend onderwijs. Bij de (telefonische) helpdesk passend onderwijs kunt u terecht met uw vragen.

Reik thuiszitters de hand
Handreiking voor professionals die thuiszittende jongeren helpen weer naar school te gaan.

Verbinding onderwijs en jeugdhulp
Gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, mbo-instellingen en jeugdhulporganisaties vinden hier praktijkvoorbeelden, tips, kwaliteitsindicatoren en informatie over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.

Diverse handicap- en stoornisspecifieke informatie

Landelijke organisaties voor cluster 1

https://www.bartimeus.nl/
Bartiméus is er voor iedereen, jong en oud, die blind of slechtziend is. Wij ondersteunen op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven.

http://www.visio.org/nl-nl/home
Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen met hun vragen over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking.

Landelijke vereniging voor cluster 2

http://www.simea.nl/
In de stichting Siméa hebben de besturen verantwoordelijk voor het onderwijs en dienstverlening aan leerlingen die doof, slechthorend zijn en/of ernstige spraak/taalmoeilijkheden hebben, hun strategische belangenbehartiging ondergebracht.

https://www.lecso.nl/ (Landelijk Expertise Centrum voor Speciaal Onderwijs)
Het landelijk expertisecentrum wil  een stuwende, vernieuwende, professionele en betrokken kracht voor het Speciaal Onderwijs zijn.
Als vereniging richten wij ons op onze leden die onderwijsarrangementen bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Meer- en hoogbegaafd

http://pharosnl.nl/home/
Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Met ongeveer 1300 leden is Pharos de grootste landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

http://www.hoogbegaafd.nl/
Een site met boeken met informatie over hoogbegaafden.

http://www.hiq.nl/
HIQ is een expertise centrum voor hoogbegaafdheid en biedt een zeer persoonlijke begeleiding met uitgebreid onderzoek van hoogbegaafde kinderen en ook volwassenen.

Dyslexie
De dyslexiezorg maakt onderdeel uit van het totale palet aan jeugdhulp waar gemeenten vanuit de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn.

Epilepsie
Landelijk werkverband onderwijs en epilepsie

Onderzoeken en rapporten
Resultaten PACT-proeftuinen