Procedures

Er zijn diverse procedures voor het inzetten van extra ondersteuning, de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring, loketaanvraag voor expertise, etc. Deze procedures en werkwijzen staan beschreven in het ondersteuningsplan. De procedures en werkwijzen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De meest recente documenten zijn voor de PO scholen uit het samenwerkingsverband te vinden in de OneDrive (directie) en/of de OneDrive (intern begeleider), voor de VO scholen staan de stukken in de SharePoint (de coördinatoren onderwijs ondersteuning hebben hier toegang).