Overgang naar het vervolgonderwijs

1920-POVO Werkmap

Nieuwsbrief POVO november 2019

Leerlingprofielen
De leerlingprofielen zoals in dit document zijn beschreven zijn richtinggevend, maar niet definitief vastgesteld. Deze profielen vormen onderdeel van de presentatie door het VO tijdens de bijeenkomsten van het SWV (september/oktober jl.).