Overgang naar het vervolgonderwijs

1819-POVO Werkmap
Presentatie POVO bijeenkomst 13 november 2018

Leerlingprofielen
De leerlingprofielen zoals in dit document zijn beschreven zijn richtinggevend, maar niet definitief vastgesteld. Deze profielen vormen onderdeel van de presentatie door het VO tijdens de bijeenkomsten van het SWV (september/oktober jl.).