Met de start van het nieuwe schooljaar is ook Connect, de gespecialiseerde voorziening in het voortgezet onderwijs begonnen. Een enthousiast team van docenten en onderwijsassistenten geeft deze leerlingen dagelijks de lessen en ondersteuning die zij nodig hebben. Connect is een onderwijsvoorziening waarin de VO-scholen van Goeree-Overflakkee samenwerken met Passend Onderwijs GO en de gemeente Goeree-Overflakkee. Het doel van Connect is om elke leerling met extra of complexere ondersteuningsbehoefte binnen het reguliere voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee te kunnen bedienen met passend onderwijs. Zo kunnen ook deze leerlingen meer inclusief en dichtbij huis onderwijs ontvangen.