• Gemiddeld werken bijna 375 actieve leerlingen per maand in Bouw! binnen het samenwerkingsverband.
  • Het gemiddelde prevalentiepercentage van dyslexie van alle scholen is 4,3%. De werkgroep zal dit percentage afstemmen tegen voorafgaande jaren en gegevens die gedeeld zijn vanuit de gemeente.
  • In groep 2 werkt gemiddeld 42,2% van de leerlingen in Bouw!. In groep 3 ligt dit percentage nog iets hoger, daar werkt gemiddeld 44,6% van de leerlingen in Bouw!.
  • Veel scholen zien vooruitgang bij leerlingen die met Bouw! werken. Bijvoorbeeld verbeterde letterkennis, vooruitgang in de automatisering en verhoogde leesresultaten.
  • Bijna alle scholen (83%) ervaren de inzet van Bouw! als meerwaarde voor de school.

De uitgebreide analyse wordt door de werkgroep gedeeld met alle scholen middels een mail. Hierin staan nog interessante wist-je-datjes. 

Intervisiebijeenkomst Bouw! op 10 september

Op 10 september organiseert de werkgroep een intervisiebijeenkomst voor Bouw!. Tijdens deze bijeenkomst zullen we ervaringen en tips uitwisselen, maar staan we ook stil bij de nieuwste ontwikkelingen en de belemmerende- en succesfactoren van Bouw!. We bespreken onderwerpen zoals de inzet van tutoren en ouderbetrokkenheid.  

Deze bijeenkomst is voor BOUW!-coördinatoren, leerkrachten en onderwijsassistenten die met BOUW! werken. Zetten jullie deze alvast in de agenda?