handelen docent grote impact op leerling

De context van de leerling kan versterkt worden door het handelen van de docent. Onderzoek wijst uit dat het handelen van de docent grote impact heeft op de leerling. Zeker bij leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften doet de docent er toe. Om op een adequate manier de leerling te kunnen begeleiden binnen de school, en als externen binnen de school, is het van groot belang dat ook de docent hierin goed wordt meegenomen. In het afgelopen half jaar heeft het team van experts binnen het samenwerkingsverband zich verder geschoold in goede gespreks- en begeleidingstechnieken. Tijdens het IB netwerk van 9 januari jl. zijn ook de Intern Begeleiders en Coördinatoren Onderwijsondersteuning van de scholen hierin meegenomen. De doelen die hierbij gesteld zijn, zijn de volgende: 

  • Onderbouwing van begeleidersvaardigheden ten aanzien van de docent staat centraal.  
  • Visie en taal eigen maken en breder uit te rollen binnen de organisatie, om inclusiever onderwijs te bevorderen. 
  • Concrete kennis en vaardigheden wordt opgedaan om docenten te versterken in relatie tot vragen die op leerlingniveau binnenkomen bij de onderwijsondersteuning.  
  • Welke technieken kan ik inzetten om de leerkrachten/docenten te ondersteunen in het vergroten van zijn professionaliteit? 
  • Deelnemers aan deze scholing reflecteren op hun eigen rol in het kader van bovenstaande doelen en zijn gemotiveerd en geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan. 

Het geheel krijgt een vervolg in de komende jaren. Zowel in scholing als in uitvoering mét en binnen de scholen.