Deze cursus biedt de nieuwste inzichten over het autistisch brein, gedragskenmerken van ASS, verschillen in uitingsvormen bij jongens en meisjes en passende diagnostiek en behandeling.

Een van deze nieuwste inzichten in een notendop: ons brein is geen passieve ontvanger en verwerker van informatie, maar juist een voorspeller van welke waarnemingen wij zullen gaan doen. Daarmee lijkt prikkelverwerking niet meer alleen te gaan over het verwerken van prikkels, maar over afwijkingen van wat het brein aan prikkels had voorspeld. Dit is het voornaamste punt waarop het autistisch brein anders is dan het brein van kinderen zonder autisme. Het biedt veel inzichten over hoe begeleiding van kinderen met ASS nog beter kan worden vormgegeven.

We hopen de door ons opgedane kennis en vaardigheden met onze collega’s, ouders en scholen te delen, omdat het in de dagelijkse praktijk om verandering in aanpak kan vragen en we daarmee al op korte termijn het verschil kunnen maken voor leerlingen.