Elk kind neemt een onzichtbare koffer mee de klas in met verwachtingen en overtuigingen over zichzelf, anderen en de wereld. De inhoud van de koffer bepaalt wat een kind denkt en doet. Deze overtuigingen gaan niet over de docent maar over wat de leerling al eerder heeft meegemaakt. De reactie van de docent op de leerling is weer afhankelijk van jouw eigen onzichtbare koffer: wat heb jij geleerd over jezelf, anderen en de wereld.  

Dit alles heeft te maken met gehecht zijn en hoe gehecht zijn zich uit in een klassensituatie. Hét thema waarop het team van het samenwerkingsverband zich dit schooljaar 2022-2023 bij laat scholen. Met vernieuwde kennis en inzichten zullen we scholen, docenten, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) ondersteunen op dit thema.