Inspectieonderzoek bij SWV Voortgezet Onderwijs

Het VO onderzoek is gestart op 21 september met een dag lang ‘ronde tafel gesprekken’. Er zijn gesprekken gevoerd met ouders, docenten en nog een heleboel andere collega’s uit de scholen en de gemeente. Vervolgens zijn er een paar onderzoeksdagen besteed aan bezoeken aan onze scholen en Connect. Tot slot nog een onderzoeksdag bij het Samenwerkingsverband. Kortom een intensief proces. Inmiddels hebben we een korte terugkoppeling gekregen van de inspectie en die was erg positief met een paar punten die nog beter kunnen. Maar het resultaat van passend onderwijs is dik op orde, sterker nog: we kregen complimenten. Complimenten die we overbrengen aan alle collega’s die dagelijks hard werken om passend onderwijs te realiseren.

Ook inspectieonderzoek bij SWV Primair Onderwijs
Op 7 november start het onderzoek PO. Wij kijken er naar uit. Wij willen het graag goed doen voor leerlingen dus horen we graag of het goed genoeg is en waar er nog verbeterpunten zijn.

In de volgende nieuwsbrief laten we weten wat de bevindingen van de inspectie zijn.