De DVA (Data Verantwoording en Analyse) werkgroep heeft zich tot doel gesteld dat het kwaliteitsbeleid goed wordt opgezet. Data worden cyclisch en efficiënt verzameld, zodat vervolgens kan worden gestuurd op de resultaten en analyse van de verzamelde data.  

Om dit te bereiken moeten de systemen waar de data uit gegenereerd wordt eerst goed worden ingericht. Eén van de systemen is MijnSchoolPlan (MSP). Over het inrichten hiervan: op bestuursniveau staat het beleidsplan in de steigers, de meeste scholen zijn nog in de startfase. 

Nieuwe ondersteuningsplan in MSP

Het nieuwe ondersteuningsplan is klaar. De doelen die hieruit voortvloeien voor de besturen staan in het jaarplan van het SWV. De subdoelen voor de scholen zijn doorgelinkt in MSP en zichtbaar in het hoofdstuk Strategisch beleid. Vanaf 2024 is het Schoolondersteuningsprofiel niet meer verplicht. Als werkgroep zijn we onder leiding van Bart Vollmuller (manager Driestar onderwijsadvies) aan het nadenken over de vraag hoe we dit in de toekomst kunnen en willen gaan vormgeven.