Een OZA bestaat uit een component onderwijs en zorg. Het component zorg bestaat uit jeugdhulp en/of individuele begeleiding/verzorging. Het schooldeel en het zorgdeel wordt 50/50 bekostigd door de gemeente en de school, tenzij er sprake is van een OZA waar persoonlijke verzorging of specialistische zorg nodig is. School betaalt dit deel uit de extra ondersteuning. Mocht dit een buitenproportioneel deel uit de extra ondersteuning zijn, dan kan school financiële ondersteuning aanvragen bij het samenwerkingsverband in de vorm van ‘Bijzonder Maatwerk’. Het Samenwerkingsverband kan dan besluiten om tot maximaal de helft van de kosten op zich te nemen. Uiteraard is dit in samenspraak met de school, ouders en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en is het altijd maatwerk.