Belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten uit het overstapplan (versie november 2023)

  • Het overdragen van de oranje en paarse leerlingen wordt steeds eerder en beter door het PO gedaan. We vragen jullie extra te letten op de hoogbegaafde leerlingen. Voor het VO is het belangrijk dat ook zij, ook als het een witte leerling betreft, extra onder de aandacht worden gebracht.
  • De route naar Connect is toegevoegd aan het overstapplan.
  • Omdat vanaf dit schooljaar op bijna alle basisscholen gewerkt zal worden met een nieuw leerlingvolgsysteem en de doorstroomtoets eerder dit jaar ingepland wordt, is er ook een wijziging in de gesprekkencyclus op de meeste basisscholen. In de tijdlijn is hier een opzet voor gemaakt. We verwachten dat we dit eind van het schooljaar met elkaar kunnen evalueren en waar het kan zullen vaststellen.
  • Hierop volgend zijn er enkele data over onder andere de warme overdracht en de inschrijvingsweek in de tijdlijn aangepast
  • Het voorgezet onderwijs is vaak veel tijd kwijt aan het opzoeken van de contactgegevens van de groep 8 leerkrachten. Zij zullen in een memo, waar ook nog extra de aandacht wordt gevraagd voor enkele belangrijke data in de overdracht, hierin de scholen vragen om de contactgegevens goed door te geven om zo efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan