november 2023

De warme overdracht tussen het PO en VO kan online of fysiek plaatsvinden. Dit gebeurt uiterlijk in april, maar eerder mag natuurlijk ook. Het VO wil ook altijd meedenken over het te geven advies, maar laat het uiteindelijke advies aan het PO. Ook is het wijs om altijd het kernteam van het samenwerkingsverband te betrekken bij leerlingen met extra ondersteuning of zorgleerlingen.  Deze leerlingen moeten tijdig worden aangemeld, zorgleerlingen zelfs al voor de kerstvakantie. Een overstap naar Connect of PrO moet ook vroegtijdig worden opgestart. Aanmelding Connect gaat via het Loket en moet voor de voorjaarsvakantie zijn ingediend. Voor PrO moet een TLV worden aangevraagd bij het Loket. Dit moet uiterlijk voor de meivakantie.