Leerplicht

Op Goeree-Overflakkee werken we met een verzuimprotocol. Dit protocol is voor het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaarberoepsonderwijs (MBO). Klik hier voor het verzuimprotocol. Voor de folder 'schoolverzuim en leerplichtwet', klik hier.

Bureau leerplicht is bereikbaar via het klant contact centrum (KCC) van de gemeente Goeree-Overflakkee, telefoonnummer: 140187

In samenspraak met de gemeente en buerau leerplicht heeft het samenwerkingsverband een thuiszitterstafels ontwikkeld.

Sluitende aanpak thuiszitters Goeree Overflakkee