Leerplicht

Op Goeree-Overflakkee werken we met een verzuimprotocol. Dit protocol is voor het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaarberoepsonderwijs (MBO). Klik hier voor het verzuimprotocol. Voor de folder 'schoolverzuim en leerplichtwet', klik hier

In samenspraak met de gemeente en bureau leerplicht heeft het samenwerkingsverband een thuiszitterstafel ontwikkeld.

Sluitende aanpak thuiszitters Goeree Overflakkee

Bereikbaarheid Leerplicht
Bureau leerplicht is bereikbaar via het klant ´╗┐contact centrum (KCC) van de gemeente Goeree-Overflakkee, telefoonnummer: 140187 ´╗┐