Het loket moet de tijd hebben een aanvraag goed te beoordelen en heeft daar soms extra tijd voor nodig. Daarnaast heeft een ontvangende school ook tijd nodig om een intake en zorgplichtonderzoek te kunnen doen en om de nieuwe leerling te plaatsen. Kortom, dit moet anders. Wij hebben van deze situaties geleerd! 

Wanneer een TLV aanvraag voor 1 mei is aangeleverd aan het loket is er voldoende tijd voor beoordeling en heeft de ontvangende school ook nog tijd om een zorgplichtonderzoek en intake te doen. Dit geeft de meeste kans op starten op de eerste schooldag na de zomervakantie. Ook in de overstap van PO naar VO is het op tijd aanleveren van de aanvraag voor een passende onderwijsplaats van groot belang voor zowel de leerling met zijn ouders, de basisschool en de VO school.   

Voor een adviesvraag Connect geldt dat deze uiterlijk 1 maart moet zijn ingediend bij het Loket.