Er zijn vier werkgroepen aan de slag onder de Projectgroep Connect. De werkgroepen koppelen hun bevindingen en resultaten terug in de projectgroep. De projectgroep legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurlijk overleg. Het betreft de volgende vier werkgroepen:

De werkgroep Onderwijs
De werkgroep Onderwijs richt zich op het onderwijskundig deel binnen Connect. Dit betreft de organisatie, het vormgeven van de lessen, de lesinhouden, methodieken en de samenwerking met de scholen.

De werkgroep Toeleiding
De werkgroep Toeleiding richt zich op het advies- en toelatingstraject tot Connect, de begeleiding en ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband, voorwaarden en grenzen en de uitstroom vanuit Connect.

De werkgroep Verbinding Onderwijs – Jeugdhulp
De werkgroep Verbinding Onderwijs – Jeugdhulp richt zich op de inzet van jeugdhulp binnen Connect. Deze inzet wordt afgestemd op de bevindingen van de werkgroep Onderwijs en de werkgroep Toeleiding.

De werkgroep Communicatie
De werkgroep Communicatie richt zich op de communicatie rondom Connect. Zowel de interne als de externe communicatie valt hieronder.

Deelnemers werkgroep

Bestuurlijk overleg:
Mevr. M. van Berkum (directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Dhr. B. Bruggeman (Wethouder Sociaal Domein gemeente Goeree-Overflakkee)
Dhr. A. Cové (bestuurder RGO)
Dhr. J. Hoff (lid college van bestuur CSG Prins Maurits)
Dhr. J. Winters (bestuurder a.i. CSG De Waard/ZML De Ark)

Projectgroep:
Connie Bakker (RGO Campus)
Marleen van Berkum (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Debby Dacier (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Patrick de Dreu (Teamleider Connect)
Menno Meerbach (RGO College)

Werkgroep Onderwijs:
Theunis van den Berge (CSG Prins Maurits)
Patrick de Dreu (Connect)
Heidi Olthuis (Connect)
Dirk van Dam (Connect)
Menno Meerbach (RGO College)
Judith Visser (RGO Beroepscampus)
Jennifer Speksnijder (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Sietske Zijlstra (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)

Werkgroep Toeleiding:
Connie Bakker (RGO Campus)
Diana de Lege (CSG Prins Maurits)
Jessica de Vos (RGO College)
Arina van den Doel (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Hanneke de Korte (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)

Werkgroep Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp
Tamara de Boed (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Petra Elhalky (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Johan van Nimwegen (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Nina van Welsenis (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Marleen Cornelissen (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)

Werkgroep Communicatie
Patrick de Dreu (Connect)
Arieke Meuleman (Connect)
Arina van den Doel (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Louise Hoff (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)

Bestuurlijk overleg

 • Mevr. M. van Berkum (directeur-bestuurder SWV)
 • Dhr. B. Bruggeman (Wethouder Sociaal Domein gemeente Goeree-Overflakkee)
 • Dhr. A. Cové (bestuurder RGO)
 • Dhr. J. Hoff (lid college van bestuur CSG Prins Maurits)
 • Dhr. J. Winters (bestuurder a.i. CSG De Waard/ZML De Ark)

Projectgroep

 • Marleen van Berkum (SWV)
 • Connie Bakker (RGO Beroepscampus)
 • Debby Dacier (SWV)
 • Patrick de Dreu (teamleider Connect)
 • Menno Meerbach (RGO College)

Werkgroep Onderwijs

 • Theunis van den Berge (CSG Prins Maurits)
 • Marleen Cornelisse (SWV)
 • Dirk van Dam (Connect)
 • Patrick de Dreu (teamleider Connect)
 • Menno Meerbach (RGO College)
 • Heidi Olthuis (Connect)
 • Jennifer Speksnijder (SWV)
 • Judith Visser (RGO Beroepscampus)

Werkgroep Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp

 • Tamara de Boed (Gemeente Goeree-Overflakkee)
 • Marleen Cornelissen (SWV)
 • Johan van Nimwegen (Gemeente Goeree-Overflakkee)
 • Nina van Welsenis (Gemeente Goeree-Overflakkee)

Werkgroep Communicatie

 • Arina van den Doel (SWV)
 • Patrick de Dreu (Connect)
 • Louise Hoff (SWV)
 • Arieke Meuleman (Connect)