De werkgroep DVA PO richt zich in het schooljaar 2022-2023 op de implementatie van het ondersteuningsplan 2022-2026 van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Daarnaast houdt de werkgroep toezicht op de scholingen van de parnassysacademie in het kader van de kwaliteitszorg. De scholingen worden binnen diverse platforms aangeboden. Dit alles resulteert in een goed gebruik van de bestaande systemen waardoor de dataverzameling vergemakkelijkt wordt en het proces van verantwoording en analyse wordt geoptimaliseerd.

Deelnemers werkgroep DVA (PO)

  • Marleen van Berkum (SWV)
  • Annemarie de Bonte (SWV)
  • Merel Buth (Daltonschool)
  • Leon van Dalen (Kindwijs)
  • Mischa Put (Rkbs De Nobelaer)
  • Bram Ruit (SmdB Kon. Beatrix)
  • Willemijn Tanis (Sopogo)

Nieuwsbrieven en Downloads