De werkgroep DVA PO richt zich in het schooljaar 2022-2023 op de implementatie van het ondersteuningsplan 2022-2026 van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Daarnaast houdt de werkgroep toezicht op de scholingen van de parnassysacademie in het kader van de kwaliteitszorg. De scholingen worden binnen diverse platforms aangeboden. Dit alles resulteert in een goed gebruik van de bestaande systemen waardoor de dataverzameling vergemakkelijkt wordt en het proces van verantwoording en analyse wordt geoptimaliseerd.

Deelnemers werkgroep

Marleen van Berkum (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Merel Buth (vertegenwoordiging één-pitters Daltonschool de Vliegers, De Nobelaer en de Achtsprong)
Leon van Dalen (Kindwijs)
Annemarie de Bonte (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Kalle van der Heiden (SOPOGO)
Bram Ruit (vertegenwoordiging één-pitters School met de Bijbel Koningin Beatrixschool, De Wegwijzer en de Hoeksteen)

 

Nieuwsbrieven en Downloads