Voor alle werkgroepen is er een bestuurlijke opdracht geformuleerd, die als doel dient om deze met elkaar te behalen. Zoals bij u bekend nemen alle organisaties en scholen deel aan de werkgroep en wordt zo het belang van alle partijen meegenomen in het overleg en bij de besluitvorming. De bestuurlijke opdrachten zijn gekoppeld aan de ondersteuningsplannen en de daarin beschreven ambities. Bij het evalueren van de ondersteuningsplannen zullen ook de resultaten vanuit de werkgroep worden meegenomen. 

 

Werkgroep PoVo

Wij dragen zorg voor een effectieve en efficiënte overstap van leerlingen van het PO naar het VO volgens de richtlijnen zoals deze door de werkgroep POVO zijn opgesteld. 

Met de werkgroep PoVo werken we aan onderstaande ambities uit het ondersteuningsplan:  

 • Ambitie 1: Ouders zijn partner bij het vormgeven van het passend onderwijs voor hun kind.  
 • Ambitie 5: Jongeren kunnen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling doormaken onder meer doordat het SWV PVO de overgangen van kinderen en jongeren adequaat ondersteunt.  
 • Ambitie 8: Wij gebruiken onze administratieve systemen zo optimaal mogelijk 

Werkgroep Hoogbegaafdheid

Elke jongere ontvangt de extra ondersteuning die het nodig heeft.  

Het uitvoeren van de gestelde en niet behaalde doelen geformuleerd in de subsidieaanvraag 2019-2023. Het uitvoeren van de gestelde doelen geformuleerd in de subsidieaanvraag 2023-2024.  Met de werkgroep Hoogbegaafdheid werken we aan onderstaande ambities uit het ondersteuningsplan:  

 • Ambitie 1: Ouders zijn partner bij het vormgeven van het passend onderwijs voor hun kind.  
 • Ambitie 2: Passend Onderwijs doorontwikkelen naar meer inclusief onderwijs.  
 • Ambitie 3: Alle scholen realiseren de standaard aan basisondersteuning zoals die in het SWV GO is afgesproken.  
 • Ambitie 4: Elke jongere ontvangt de extra ondersteuning die het nodig heeft  
 • Ambitie 5: Jongeren kunnen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling doormaken onder meer doordat het SWV PVO de overgangen van kinderen en jongeren adequaat ondersteunt.  
 • Ambitie 7: Verbeteren van het dekkend netwerk: Alle leerlingen van Goeree-Overflakkee hebben een passende onderwijsplaats op het eiland. Of iets ruimer gedacht: thuisnabij onderwijs.  
 • Ambitie 9: De middelen voor passend onderwijs worden op transparante wijze en effectief ingezet.

Werkgroep BOUW!

Het terugdringen van laaggeletterdheid en het optimaliseren van de dyslexiezorg. Het effectief werken met BOUW! is geïmplementeerd op de scholen.  

Met de werkgroep BOUW! werken we aan onderstaande ambities uit het ondersteuningsplan:  

 • Ambitie 1: Ouders zijn partner bij het vormgeven van het passend onderwijs voor hun kind.  
 • Ambitie 8: Wij gebruiken onze administratieve systemen zo optimaal mogelijk.  
 • Ambitie 9: De middelen voor passend onderwijs worden op transparante wijze en effectief ingezet.  

Werkgroep Kwaliteit PO (voorheen de werkgroep DVA PO) 

Het optimaliseren van het kwaliteitsstelsel binnen de netwerkorganisatie.  

Met de werkgroep Kwaliteit PO werken we aan onderstaande ambities uit het ondersteuningsplan:  

 • Ambitie 1: Ouders zijn partner bij het vormgeven van het passend onderwijs voor hun kind.  
 • Ambitie 3: Alle scholen realiseren de standaard aan basisondersteuning zoals die in het SWV GO is afgesproken.  
 • Ambitie 4: Elke jongere ontvangt de extra ondersteuning die het nodig heeft.  
 • Ambitie 8: Wij gebruiken onze administratieve systemen zo optimaal mogelijk.  
 • Ambitie 9: De middelen voor passend onderwijs worden op transparante wijze en effectief ingezet.  

Werkgroep Kwaliteit VO (voorheen de werkgroep DVA VO) 

Het optimaliseren van het kwaliteitsstelsel binnen de netwerkorganisatie.  

Met de werkgroep Kwaliteit VO werken we aan onderstaande ambities uit het ondersteuningsplan:  

 • Ambitie 1: Ouders zijn partner bij het vormgeven van het passend onderwijs voor hun kind.  
 • Ambitie 3: Alle scholen realiseren de standaard aan basisondersteuning zoals die in het SWV GO is afgesproken.  
 • Ambitie 4: Elke jongere ontvangt de extra ondersteuning die het nodig heeft.  
 • Ambitie 8: Wij gebruiken onze administratieve systemen zo optimaal mogelijk.  
 • Ambitie 9: De middelen voor passend onderwijs worden op transparante wijze en effectief ingezet.  

Werkgroep Gespecialiseerd Onderwijs: 

Uitvoering geven aan het in het ondersteuningsplan gestelde doel om te komen tot een gezamenlijke voorziening voor gespecialiseerd onderwijs.  

Met de werkgroep Gespecialiseerd Onderwijs werken we aan onderstaande ambities uit het ondersteuningsplan:  

 • Ambitie 1: Ouders zijn partner bij het vormgeven van het passend onderwijs voor hun kind.  
 • Ambitie 2: Passend Onderwijs doorontwikkelen naar meer inclusief onderwijs.  
 • Ambitie 4: Elke jongere ontvangt de extra ondersteuning die het nodig heeft.  
 • Ambitie 5: Jongeren kunnen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling doormaken onder meer doordat het SWV PVO de overgangen van kinderen en jongeren adequaat ondersteunt.  
 • Ambitie 6: Er is één onderwijsondersteunend team dat de scholen ondersteunt en dat zorg voor een geheel aan begeleiding en ondersteuning van de leerling en zijn ouder dat nodig is om te komen tot het ontwikkelen van talenten en naar vermogen te participeren in de samenleving.  
 • Ambitie 7: Verbeteren van het dekkend netwerk: Alle leerlingen van Goeree-Overflakkee hebben een passende onderwijsplaats op het eiland. Of iets ruimer gedacht: thuisnabij onderwijs  
 • Ambitie 9: De middelen voor passend onderwijs worden op transparante wijze en effectief ingezet.  

Werkgroep Team Schoolondersteuning: 

Er is één onderwijsondersteunend team dat de scholen ondersteunt en dat zorg voor een geheel aan begeleiding en ondersteuning van de leerling en zijn ouder dat nodig is om te komen tot het ontwikkelen van talenten en naar vermogen te participeren in de samenleving.  

Met de werkgroep Team Schoolondersteuning werken we aan onderstaande ambities uit het ondersteuningsplan:  

 • Ambitie 1: Ouders zijn partner bij het vormgeven van het passend onderwijs voor hun kind.  
 • Ambitie 2: Passend Onderwijs doorontwikkelen naar meer inclusief onderwijs.  
 • Ambitie 3: Alle scholen realiseren de standaard aan basisondersteuning zoals die in het SWV GO is afgesproken.  
 • Ambitie 4: Elke jongere ontvangt de extra ondersteuning die het nodig heeft.  
 • Ambitie 6: Er is één onderwijsondersteunend team dat de scholen ondersteunt en dat zorg voor een geheel aan begeleiding en ondersteuning van de leerling en zijn ouder dat nodig is om te komen tot het ontwikkelen van talenten en naar vermogen te participeren in de samenleving.  
 • Ambitie 8: Wij gebruiken onze administratieve systemen zo optimaal mogelijk. 

Werkgroep Ouder- en Jeugdsteunpunt: 

In samenspraak met ouders richt SWV PVO in 2023 een ouder- /jeugdsteunpunt in.  

 Met de werkgroep Ouder- en Jeugdsteunpunt werken we aan onderstaande ambities uit het ondersteuningsplan:  

 • Ambitie 1: Ouders zijn partner bij het vormgeven van het passend onderwijs voor hun kind.