25-05-2024

Achter de schermen is er regelmatig overleg geweest met de gemeente over de mogelijkheden om te komen tot deze voorziening wat betreft de toekomstige huisvesting. Dat proces heeft lang geduurd maar gaat hopelijk opleveren dat we volgend schooljaar de volgende stappen kunnen gaan zetten. De ambitie is er nog steeds om te komen tot een gezamenlijke voorziening voor gespecialiseerd onderwijs met de drie gespecialiseerde basisscholen, SBO Het Kompas, SBO De Wegwijzer en (V)SO De Ark.