De besluiten hielden in dat de aanvraag voor het primair onderwijs is toegekend en die voor het voortgezet onderwijs is afgewezen. Waarom het ene samenwerkingsverband wel en de ander geen subsidie heeft toegekend gekregen, is ons nog onduidelijk. Wij hebben om opheldering gevraagd, maar vooralsnog laat het antwoord nog op zich wachten. 

Los van de toekenning gaat de werkgroep hoogbegaafdheid verder uitvoering geven aan het activiteitenplan dat onderdeel is van de subsidieaanvraag.