Op deze bijeenkomst hebben we nagedacht over de overstap van HB-leerlingen van PO naar VO. Selma Klein en Carmen Boerboom, van SBO Het Pluspunt, afdeling hoogbegaafdheid, hebben een lezing gehouden, waarin ze hun ervaringen deelden: hoe zorg je voor een goede landing in het VO, hoe zorg je voor een doorgaande lijn, welke aandachtspunten spelen er bij de hele jonge leerling, overdracht vanuit de PO naar het VO, etc. 

Daarna hebben we deze onderwerpen verder besproken aan de verschillende deeltafels. Er zijn tips en ideeën opgehaald door de werkgroep die gebruikt worden om een vervolg te geven aan de activiteiten vanuit de werkgroep.