Het duurt nog even voordat de Eindtoets weer wordt afgenomen, maar van vorig jaar hebben we geleerd dat bij een bijgesteld advies de VO scholen er baat bij hebben dat aanvullende informatie zo spoedig mogelijk wordt gedeeld. Opgehoogde adviezen kunnen namelijk invloed hebben op de indeling van de nieuw te maken klassen, met alle gevolgen van dien. Bij een bijgesteld advies, nadat de overdracht middels OSO heeft plaats gevonden, is het belangrijk dat er een aanpassing wordt gedaan in het OKR en deze opnieuw wordt verstuurd. Daarnaast stuurt de PO school een e-mail naar de brugklascoördinator van de vervolg VO-school dat er een aanpassing is gedaan in het advies en dat de aanvullende informatie digitaal opgehaald kan worden.