Uitstroomnotitie

Zoals eerder gecommuniceerd zou de werkgroep zich verdiepen in de notitie uitstroomadvies en hierop terugkomen. Het uitstroomadvies is een toegevoegde notitie in Parnassys die op de voorgeschreven momenten wordt ingevuld door leerkrachten / IB’ers. Eerder was afgesproken dit advies vanaf M6 in te vullen, maar de werkgroep heeft besloten om het vanaf M7 verplicht te stellen. Het advies M6 is facultatief en bij deze notitie wordt er alleen gewerkt met referentieniveaus. Vanaf M7 wordt het uitstroomadvies weergegeven als het uitstroomniveau: PrO, VMBO Basis, VMBO Kader, VMBO GT, MAVO, HAVO en/of VWO. Door te noteren wat het verwachte uitstroomniveau zal zijn, zet dit een denkproces in gang wat helpt bij het maken van keuzes om onderwijs op niveau aan te bieden passend bij wat de leerling nodig zal hebben in het Voorgezet Onderwijs. Bij deze keuzes ligt de nadruk op ‘Kansrijk adviseren’. Een ander voordeel is door dit al ruim voor de overstap in te vullen, de school een dossier opbouwt, waarmee kan worden aangetoond hoe het uitstroomadvies is onderbouwd. Dit kan helpend zijn in het gesprek met ouders. Het uitstroomadvies wordt namelijk eind groep 7 gedeeld en besproken met ouders.