De Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben de afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg in de afgelopen weken voorgelegd aan hun achterban. Dat proces heeft geleid tot instemming van alle achterbannen. De definitieve vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd betekent dat alle partijen nu in volle vaart aan de slag gaan met de grootste hervorming van de jeugdzorg sinds 2015.

Ton de Klerk, adviseur Jeugd en Kansengelijkheid bij VNG en Natalie Jonkers, beleidsadviseur ministerie van VWS gaven eerst een schets van de context. Vervolgens volgde er een reflectie vanuit de praktijk door Marleen van Berkum, directeur-bestuurder swv van po/vo op Goeree-Overflakkee, Diana van Vulpen, directeur-bestuurder bij Stichting PCBO Baarn Soest en Vera Naber, voorzitter Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) en netwerkregisseur ‘Met Andere Ogen’.