Met de kennis en ervaringen die we hebben opgedaan, zien we een toekomst waarin de maatschappij jongeren ondersteunt wanneer nodig én kansen biedt om hun talenten te ontwikkelen en actief onderdeel te zijn van de samenleving. Een toekomst waarin jongeren altijd betrokken zijn bij het vormgeven van beleid dat hun leven raakt en waarin de stem van jongeren, zoals belichaamd door organisaties als JongPIT, een blijvende, onuitwisbare impact heeft op de maatschappelijke koers van Nederland.

1,3 miljoen jongeren met een chronische aandoening of beperking willen net zo actief meedoen en meetellen als iedereen. Op naar een samenleving gebaseerd op diversiteit en inclusie! Onze regio is opgenomen in het manifest. Op pagina 26/27 staat een mooi artikel over ons samenwerkingsverband SWV PVO (maak gebruik van onderstaande link).