Via het project ‘Prikkelverwerking op school’, dat zojuist is afgerond, zijn belangrijke stappen gezet op alle eilandelijke scholen. ‘Prikkelverwerking op school’ is een project van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs op Goeree-Overflakkee. In deze organisatie werken alle scholen op het eiland samen om het onderwijs passend te maken voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. De behoefte aan ondersteuning komt voor bij 8 tot 10 procent van het totaalaantal leerlingen, terwijl nog eens 4 procent baat heeft bij een gespecialiseerde setting, zoals speciaal onderwijs. In perspectief: Goeree-Overflakkee telt in totaal ongeveer 4.500 basisschoolleerlingen en 3.300 leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Kennis en materialen
Om het project ‘Prikkelverwerking op school’ vorm te geven, werkte Hanke Kieviet, projectleider voor het Samenwerkingsverband, samen met Ilja Koole en Corine Snoek van De Kinderfysio Goeree-Overflakkee (gespecialiseerd in prikkelverwerking) en Rico Idelenburg van EvenKijken Projectinrichting. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs stelde het benodigde budget beschikbaar. “Dit omdat er veel worsteling is op het gebied van prikkelverwerking in de klas”, zegt Hanke Kieviet. “Het ontbrak aan voldoende kennis en materialen, en daar wilden we wat aan doen.”
Zo kregen alle scholen op Goeree-Overflakkee in de afgelopen twee jaar te maken met het project ‘Prikkelverwerking in de klas’. Eerst de scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, vervolgens alle 29 eilandelijke basisscholen.
Op alle scholen gaven Ilja Koole en Corine Snoek een workshop op het gebied van sensorische informatieverwerking, de wetenschappelijke term voor prikkelverwerking. “Hoe komt informatie via je zintuigen in je hersenen? Hoe vertaalt zich dat in je gedrag in de klas? Hoe kun je daarop in spelen?”, noemt Corine Snoek een aantal invalshoeken die daarbij aan de orde kwamen.

Stiltecabines en fietskrukken
Maar naast kennis ontbrak het dus ook aan materialen op veel scholen. En ook op dat gebied is het nodige verbeterd via het project. Op elke school is een plan op maat gemaakt en uitgewerkt. In sommige gevallen is de inrichting van de gangen en de aula aangepast. Of het schoolplein.
Daarnaast zijn er ruimtes – of zelfs een heel lokaal, zoals op de Bosseschool – ingericht die het reguleren van prikkels vergemakkelijken. Ook zijn er materialen en meubels in de klassen geplaatst als wiebelkrukken, friemelmateriaal, fietskrukken – waarop je al trappend op de pedalen je werk kunt doen – en stiltecabines, evenals geluiddempende werkplekken en zitzakken met rustgevende verzwaringsvlakken.
Corine Snoek: “Ben je onrustig en kun je niet stilzitten, dan kan bijvoorbeeld werken aan een tafel met een fietskruk een uitkomst zijn. Dat is veel aangenamer voor de leerling, de klas en de docent omdat je rust creëert. Op elke school zijn nu plekken waar leerlingen zich kunnen terugtrekken om even tot zichzelf te komen. Soms maakt het personeel ook gebruik van die stilteplekken…”

Een eyeopener
Het project ‘Prikkelverwerking op school’,  heeft wat teweeggebracht op Goeree-Overflakkee. “We krijgen veel positieve reacties van leerkrachten en zeker ook van leerlingen”, zegt Hanke Kieviet. “Voor veel leerkrachten was de workshop een eyeopener. Ze zeggen dat ze anders naar het gedrag van hun leerlingen kijken. Trouwens, het project is inmiddels buiten de regio ook bekend en daar is veel belangstelling voor wat er op onze scholen op dit gebied is gebeurd.”