Een geweldige ervaring om als Raad van Toezicht tijdens deze dag letterlijk en figuurlijk aan het denken te zijn gezet over passend en meer inclusief onderwijs! Chananja van Estrik

De Raad van Toezicht heeft o.a. tot taak om na te gaan of de middelen die worden verstrekt voor het onderwijs ook doelmatig worden besteed. Het programma bood voldoende mogelijkheden om dat met eigen ogen te gaan zien. De toezichthouders startten hun bezoek op het kantoor van het samenwerkingsverband waar zij in gesprek gingen met het SWV-team. In het gesprek werd toelichting gegeven over de verschillende specialisaties in het team en de samenwerking met de bij het samenwerkingsverband betrokken onderwijsinstellingen.

Passend onderwijs op GO: een betrouwbare basis voor leerlingen Wim Oving

Hierna bezocht de Raad van Toezicht, samen met een OPR-lid, de trajectgroep van CSG Prins Maurits, de Beroepscampus, OBS De Inktvis en SBO De Wegwijzer. Op alle plaatsen werd uitgebreid stilgestaan bij de investeringen die zowel in voorzieningen als ook in leerlinggerichte ondersteuning wordt gerealiseerd. Mooie voorbeelden van bijzonder goed doordachte “prikkelverwerkende” omgevingen en specifieke aandacht voor leerlingen. Mooie resultaten worden bereikt met de beschikbare middelen! Tijdens al deze bezoeken werd de raad ook qua verzorging van de dag behoorlijk in de watten gelegd.

Het is geweldig om zoveel professionaliteit, kennis en kwaliteit in de mensen bij elkaar te zien. Jan Kweekel

Evenals vorig jaar waren de leden unaniem onder de indruk van de wijze waarop de scholen betekenis geven aan passend/meer inclusief onderwijs in de praktijk. De raad luisterde naar verhalen en zag hoe bevlogen de experts en docenten dagelijks invulling geven aan dat ene doel: ‘Samen werken aan goed en passend/meer inclusief onderwijs voor alle leerlingen!’ De leden werden ook aan het werk gezet toen zij een complexe casus kregen voorgeschoteld. Die maakte heel concreet wat theorie voor gevolgen heeft in de praktijk. Daarnaast heeft de raad met eigen ogen kunnen zien en ervaren hoe de scholen hun financiële middelen besteden aan het creëren en/of verbeteren van een prikkelregulerende omgeving van leerlingen. Al met al opnieuw een geslaagde dag om samen met de OPR in de praktijk te zien hoe de scholen op Goeree-Overflakkee invulling geven aan passend en meer inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs is op Goeree-Overflakkee: geen brug te ver! Willem Punt