De werkgroep houdt zich bezig met drie grote thema’s: het aanbod in de scholen, het beleid en de communicatie.
De subwerkgroep ‘aanbod in de scholen’ richt zich op het vormgeven van een doorgaande lijn in het lesaanbod (PO-VO), het aanbod aan kleuters, het werken met een ontwikkelingsperspectief bij hoogbegaafde leerlingen, de PO-VO overstap en het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen binnen Connect, het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC).
De subwerkgroep ‘beleid’ richt zich op de uitrol en borging van het beleidsstuk in de scholen, monitoren de behaalde resultaten, stellen richtlijnen op t.a.v. het borgen van functies en kennis als het gaat om hoogbegaafdheid.
De subwerkgroep ‘communicatie’ richt zich op de communicatie met de voorscholen, het opzetten van platformbijeenkomsten voor zowel ouders als onderwijs personeel, het schrijven en verspreiden van nieuwsbrieven, de ouderklankbordgroep en de leerlingklankbordgroep.

Deelnemers werkgroep

Kindwijs
Marieke de Jager
Ingrid Leenheer
Marion Geilings

Sopogo
Corné Saarloos
Linda Kreeft

Vertegenwoordiging één-pitters

CBS de Hoeksteen, SmdB Kon. Beatrix en RKBS de Achtsprong
Francien Maris

SBO de Wegwijzer, RKBS de Nobelaer, en Daltonschool de Vliegers
Michael Schellevis

CSG Prins Maurits
Theunis van de Berge
Petra Kievit
Corry Wiegel

RGO
Peter van Groen
Jessica de Vos

Samenwerkingsverband

Mirabella de Vogel
Heleen Goedegebuur
Hanneke de Korte
Liesbeth Los

Gemeente Goeree-Overflakkee
Nina van Welsenis

Voorscholen
Jessica van de Kolk

Nieuwsbrieven en Downloads