De werkgroep houdt zich bezig met drie grote thema’s: het aanbod in de scholen, het beleid en de communicatie.
De subwerkgroep ‘aanbod in de scholen’ richt zich op het vormgeven van een doorgaande lijn in het lesaanbod (PO-VO), het aanbod aan kleuters, het werken met een ontwikkelingsperspectief bij hoogbegaafde leerlingen, de PO-VO overstap en het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen binnen Connect, het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC).
De subwerkgroep ‘beleid’ richt zich op de uitrol en borging van het beleidsstuk in de scholen, monitoren de behaalde resultaten, stellen richtlijnen op t.a.v. het borgen van functies en kennis als het gaat om hoogbegaafdheid.
De subwerkgroep ‘communicatie’ richt zich op de communicatie met de voorscholen, het opzetten van platformbijeenkomsten voor zowel ouders als onderwijs personeel, het schrijven en verspreiden van nieuwsbrieven, de ouderklankbordgroep en de leerlingklankbordgroep.

Deelnemers werkgroep Hoogbegaafdheid

 • Theunis van de Berge (CSG Prins Maurits)
 • Arina van den Doel (SWV)
 • Marion Geilings (Kindwijs)
 • Heleen Goedegebuur (SWV)
 • Peter van Groen (RGO College)
 • Marieke de Jager (Kindwijs)
 • Petra Kieviet (CSG Prins Maurits)
 • Jessica van de Kolk (Kibeo)
 • Hanneke de Korte (SWV)
 • Linda Kreeft (Sopogo)
 • Ingrid Leenheer (Kindwijs)
 • Liesbeth Los (SWV)
 • Francien Maris (Rkbs De Achtsprong)
 • Corné Saarloos (Sopogo)
 • Michaël Schellevis (Rkbs De Nobelaer)
 • Jessica de Vos (RGO College)
 • Nina van Welsenis (Gemeente Goeree-Overflakkee)
 • Corry Wiegel (CSG Prins Maurits)

Nieuwsbrieven en Downloads