De werkgroep houdt zich bezig met drie grote thema’s: het aanbod in de scholen, het beleid en de communicatie.
De subwerkgroep ‘aanbod in de scholen’ richt zich op het vormgeven van een doorgaande lijn in het lesaanbod (PO-VO), het aanbod aan kleuters, het werken met een ontwikkelingsperspectief bij hoogbegaafde leerlingen, de PO-VO overstap en het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen binnen Connect, het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC).
De subwerkgroep ‘beleid’ richt zich op de uitrol en borging van het beleidsstuk in de scholen, monitoren de behaalde resultaten, stellen richtlijnen op t.a.v. het borgen van functies en kennis als het gaat om hoogbegaafdheid.
De subwerkgroep ‘communicatie’ richt zich op de communicatie met de voorscholen, het opzetten van platformbijeenkomsten voor zowel ouders als onderwijs personeel, het schrijven en verspreiden van nieuwsbrieven, de ouderklankbordgroep en de leerlingklankbordgroep.

Deelnemers werkgroep

Theunis van de Berge (CSG Prins Maurits)
Caroline Derksen (RGO)
Arina van den Doel (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Petra Elhalky (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Heleen Goedegebuur (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Marieke de Jager (Kindwijs)
Petra Kievit (CSG Prins Maurits)
Hanneke de Korte (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Ingrid Leenheer (Kindwijs)
Liesbeth Los (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee)
Francien Maris (Vertegenwoordiging één-pitters CBS de Hoeksteen, SmdB Kon. Beatrix en RKBS de Achtsprong)
Corné Saarloos (SOPOGO)
Michael Schellevis (Vertegenwoordiging één-pitters SBO de Wegwijzer, RKBS de Nobelaer, en Daltonschool de Vliegers)
Jessica de Vos (RGO)
Linda Kreeft (SOPOGO)
Corry Wiegel (CSG Prins Maurits)