Prins Maurits en RGO samen bestuurlijk verantwoordelijk

Met de start van Connect is gekozen voor een bestuurlijke opzet waarbij een deel van Connect onder bestuurlijke verantwoordelijkheid valt van CSG Prins Maurits en een deel onder het samenwerkingsverband, namelijk als OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum). In de praktijk merken wij nu dat de wet- en regelgeving rondom een OPDC ons in de weg zit.  

Tijdens het inspectiebezoek van het OPDC, in oktober 2023, hebben we dit ook met de inspectie besproken. Door de ontwikkelingen van Connect in de afgelopen twee jaar en door de belemmerende wet- en regelgeving hebben we met elkaar besloten de bestuurlijke opzet van Connect aan te passen. 

CSG Prins Maurits en de RGO gaan gezamenlijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen voor Connect. Connect wordt in de dagelijkse praktijk geleid door een directeur. Het is van belang dat deze directeur onafhankelijk is en zowel leidinggeeft aan het onderwijs als aan de jeugdhulp binnen Connect. Om deze reden komt de directeur in dienst van het samenwerkingsverband passend onderwijs.