Inmiddels zijn we het schooljaar gestart met 15 vakdocenten die komen vanuit de RGO, Prins Maurits of Connect zelf. Zij vormen een groep van specialisten die de leerlingen twee keer per week instructie kunnen geven. Hierdoor is de didactische voortgang goed te volgen en kan er gericht ondersteuning geboden worden. De vakdocenten geven instructie aan verschillende niveaugroepen binnen mavo-havo-vwo. Ook voor het vmbo is er ondersteuning, maar dit is vaak op individueel niveau. Het gaat hierbij voornamelijk om de theorievakken. Het is een ambitieus plan met de nodige hobbels die genomen moeten worden, zoals het afstemmen van de roosters en het verkrijgen van de juiste boeken, maar desondanks zien we nu al het positieve effect bij de leerlingen. 

Het streven is om leerlingen zo min mogelijk gebruik te laten maken van IVIO. Binnen Connect is dit niet altijd haalbaar en zijn er ook leerlingen die gebruik moeten blijven maken van IVIO. Dit is individueel onderwijs op afstand. Ook zijn er leerlingen die lessen volgen op de stamschool. Zij kunnen het aan om binnen die setting in een reguliere klas één of meer vakken te volgen.  

Praktijkvakken en PTA

Binnen Connect richten we ons ook op de praktijkvakken. Het gaat dan om bijv. beeldende vorming en CKV. Voor de leerlingen die examen moeten doen werken we met een op maat gemaakt PTA. Vanuit Connect doen we ook mee met de sportlessen die door de gemeente Goeree-Overflakkee worden georganiseerd. We doen dit klasdoorbrekend, zodat de leerlingen ook leren om in verschillende groepssamenstellingen te werken. Het blijft een voorrecht om te ervaren dat de RGO, Prins Maurits, het Samenwerkingsverband en de gemeente zo nauw samenwerken in het belang van deze bijzondere doelgroep.