Passende Zorg in het Onderwijs

Versie 27 maart 2023

Deze passende zorg valt onder het beleid van de onderwijs / jeugdhulp. Extra ondersteuning en passende zorg wordt samengevoegd tot een onderwijs zorgarrangement (OZA). Het Team Jeugd en Gezin (TJG) kan passende zorg indiceren. Dit gaat altijd in samenspraak met de school, ouders en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en is altijd maatwerk.
Wanneer een kind recht heeft op een OZA en hoe de aanvraag gedaan kan worden staat in het beleidsstuk wat op de website is gepubliceerd. Ook wordt daar uitgelegd wanneer er sprake is van een ‘medische OZA’ en wat we verstaan onder ‘Bijzonder Maatwerk’.
Voor een verlenging van de OZA moet gebruik gemaakt worden van het aanvraagformulier van de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij dit formulier moet een geëvalueerd OPP worden toegevoegd.