Lancering nieuwe website

De website is vooral informatief van aard en geeft antwoorden op de vragen wat de mogelijkheden zijn op de scholen daar waar het ondersteuning, zorg,  jeugdhulp of andere gespecialiseerde ondersteuning betreft. Het is goed en belangrijk dat ouders weten waar ze op de deur kunnen kloppen als zij zelf niet meer weten waar zij terecht moeten. Dan is er voor hen het ouder-jeugdsteunpunt dat hen de juiste weg wijst.

Het ouder-jeugdsteunpunt is gebaseerd op drie pijlers: informeren, steunen en signaleren. Neem vooral een kijkje op de nieuwe website. De website wordt de komende tijd verder uitgebreid en geactualiseerd met specifieke informatie over hoe de ondersteuning van leerlingen bij ons op Goeree-Overflakkee is geregeld.